Yabancı Dil Öğrenmek Beyni Nasıl Geliştirir?2.11.2018

Yeni bir şeyler öğrenmek her zaman zihni canlandırmaya yetmiştir. Hatta uzmanlar hafıza problemlerine, unutkanlığa karşı önlem almak için kişilere yeni bir şeyler öğrenmeyi öğütlüyor. Beynin daha pasif yönlerini çalıştırmak, zihni diri tutmak için yapılacak en güzel şey yeni uğraşlar bulmak. Yabancı dil öğrenmek bu aktivitelerin en güzelidir. Çünkü kişi hem yeni bir lisan öğrenir, hem de beyninin daha hızlı çalışmasını, daha yaratıcı olmasını, daha aktif olmasını ve güçlenmesini sağlar.

Yabancı dil öğrenmeyi genel çerçeveden ele aldığımızda en çok Alzheimer hastalığına karşı güçlü bir zemin hazırladığını görebiliyoruz. Uzmanlar beyin gelişiminde aktif birkaç dil konuşmanın önemli olduğunu belirtiyor ve güçlü zihin yapısı için kişilerin sürekli yeni alışkanlıklar edinmesini öneriyor. Yabancı dil öğrenmeye bağlı olarak yapılan bilimsel çalışmalar, birkaç dil konuşan kişilerin tek dil konuşan kişilere oranla daha başarılı olduğunu gösteriyor. Akademik yaşamda, sosyal çevrede birkaç dil konuşmanın avantajını hızlı ve pratik düşünme, yaratıcılık, ders başarısı, sosyalleşme hızı şeklinde görebiliyoruz. Beyinde adeta yenilenme yaratan yabancı dil, beyin gelişimi ve sağlığı için elzemdir.

" data-width="100%" data-num-posts="10">