Satrancın Beyin Gelişimine Etkileri13.3.2017

Her ne kadar satranç ile ilgili genel yargı “zeki insanların” oynayabileceği yönünde olsa da gerçek öyle değil. Satranç zeka geliştirdiği yönünde araştırma sonuçları elde edilmiş bir zihinsel aktivitedir. Fonksiyonel düşünmeyi, çok yönlü düşünceyi destekleyen satranç aynı zamanda kişilerin bir sonraki adımı planlaması açısından zihni güçlendiriyor.

Satranç beyni disiplinli bir şekilde çalıştırdığından kişiler karmaşık problemler karşısında dahi kontrollü ve akılcı çözümler üretebiliyor. Bu nedenle çocuklara satranç öğretiliyor. Ders başarısına, hayattaki sorunlara olumlu etkiler veren satranç, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle okullarda seçmeli ders olarak çocuklara öğretiliyor. Küçük yaşta satranç ile tanışan bireylerin okulda – iş ve sosyal yaşamda zihnen daha güçlü olduğu gözlenmiştir.

Satranç, beyni aktif tutarken çocukların ve bireylerin; sorumluluk sahibi olmasını, eleştiriye açık olmasını, çok yönlü düşünmesini, tümdengelim – tümevarım düşünme sistemini, yanlışı – doğruyu, hareketlerinin sonuçlarını öğrenmesi konusunda etkili bir şekilde rol oynuyor. Kişiliğe ve karakter oluşumuna olumlu kazanımlar sağlayan, kötü alışkanlıklardan uzak tutan satranç, zihnin en temel egzersizlerinden biri kabul ediliyor.

" data-width="100%" data-num-posts="10">