Kalıcı Öğrenme Nedir? 6.5.2019

Bilginin hafızada uzun süre, kalıcı şekilde kalmasını sağlamak için sürekli araştırmalar yapan bilim insanları, öğrenme odağında basit önerilerde bulunuyor. Ezberci eğitim sistemi, bilgilerin kısa vadede akılda kalmasına ve öğrenmenin gerçekleşmemesine neden oluyor. Araştırmacılar, hem akademik yaşamda hem de iş yaşamında başarı sağlayacak kalıcı öğrenmenin sırlarını anlatıyor. Güçlü bir hafıza ile, bilgileri öğrenerek kalıcı şekilde saklamak mümkündür.
Birkaç Adımda Kalıcı Öğrenme
Doğrudan öğrenme: Keşfederek, bizzat deneyimleyerek öğrenmek etkili sonuçlar alınmasını sağlasa da tek başına yeterli değil. Uzmanlar bir şeyi öğretirken ya da öğrenirken süreyi çok kısa ya da uzun tutmanın olumsuz sonuçlar verdiğini belirtiyor.
Bilgi etkileşimi: Eğitim hayatında, öğrenilen bilgi üzerine akranlarla ya da bireylerle pekiştirme amaçlı etkileşim kurmanın, bir bilgiyi öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiği gözlenmiştir.
Geri bildirim: Öğrenilen bilgi, kişinin yaşı veya konumu ne olursa olsun geri bildirimlerle pekişir, beslenir. Yapılan geri bildirimlerle kişi bilginin farklı yönlerini görüyor ve pekiştiriyor.
Tekrar ve güncelleme: Bilgiyi belli periyotlarla tekrar etmek, bilgiye yeni bilgiler ekleyip güncellemek uzun vadede kalıcı öğrenme sağlıyor.
 
" data-width="100%" data-num-posts="10">