Hafızanızı Güçlendirmek İster misiniz?16.10.2018

İnsan beyni yaklaşık bir milyar nörondan (sinir hücresi) oluşur. Sinir hücrelerinin bilgi depolama kapasitesi dünyadaki bilgilerin büyük bir kısmını kapsayacak genişliktedir. Bilgilerin nöronlara yüklendiği süreci “öğrenme”,  nöronlardaki bilgilerin çağrılmasını da “hatırlama” olarak niteleriz. Nöronlara yüklenmiş bilgi kümeleri arasındaki bağlantıyı oluşturmak için üretici zeka devreye girer. Yani üretici zeka, öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlar. Beyin hücrelerinin DNA’sı diğer hücrelerden farklıdır. Dolayısıyla bu hücrelere devamlı olarak yeni bilgiler yüklenir. Ve beyin her yeni bilgi algılayışında nöron çekirdekleri değişime uğrar. Böylece yeni bilgiler edinilmiş olur. Vücut yapısı aynı kalsa da beyin yapısında değişim olur. Çocukluktan kalma bilgilerin hatırlanması da nöronların hayatlarını sürdürmelerinin bir sonucudur.

İnsan vücudundaki hücrelerin önemli bir bölümü ortalama 3 ay yaşayıp ölmekte, yerlerine yenileri yapılanmaktadır. Beyin hücreleri ise ölmez. Çünkü beyin hücrelerinin ölümü taşınan bilginin ebedi olarak kaybedilmesi demektir. Beş duyu organı mesajların dış dünyadan alınmasına yardımcı olur. Algı organları bu mesajları elektriğe kodlar. Karmaşık sinir ağları değerlendirilmesi için mesajları beyne iletir. Mesajlar, önce kısa süreli hafızada toplanır. Henüz elektrik yapıda olan bilgi, burada sadece 20 saniye bekleyebilir. Bu süre sonunda alan boşaltılır ve yerine yeni bilgiler gelir. Diğer bilgiler ise kısa süreli hafıza olarak bilinen “bilinç düzlemi” alanına geçer. Bu alanda farkında olunmayan bilgiler sönüp gider, hatırlanmaz. Diğer bilgiler ise bilinç düzleminde 20 dakika ila 1 gün arasında kalma hakkına sahiptir. Bu süre sonunda, bilgilerin bir kısmı sönükleşir, bir kısmı da uzun süreli hafızaya geçer. İşte tam bu noktada beyin enerjiye ihtiyaç duyar. Bilgiye yeni enerji yüklenir. Beyin, bu enerjiyi kullanarak kalıcı ve kimyasal olarak nöronlara yerleştirir. Eğer bilgi yeterince enerji yüklenerek tekrar edilirse kesin olarak unutulmaz, kalıcı olur. 

Hafızayı Etkileyen Faktörler

  • Beyin, vücuttaki oksijen, glikoz ve enzimlerin büyük kısmını kullanır. Vücuda yeterli ve gerekli maddeler alınmadığı takdirde beyin fonksiyonları sağlıklı çalışmaz.
  • Stres, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Çünkü stres anında vücut gerilir. Gerginlik sürecinde beyin ve vücut mevcut glikozu yakar, enerjiyi tüketir.
  • İnsanlar genelde beyinlerinin tek lobunu kullanmaktadır. Oysaki kullanılmayan lob aktif hale gelmelidir. Ancak bu şekilde kapasite arttırılabilir.
  • Televizyon seyretmek, kontrolsüz hayal kurmak, cinsel imgelere saplanmak, bilgileri ezberleyerek öğrenmeye çalışmak beyin kapasitesini ve hafızayı azaltır.
" data-width="100%" data-num-posts="10">