Beyinde Kaç Lob Yer Alır ve Görevleri Nedir?9.6.2018

 

Beynimiz 5 ana lob ile sistemli bir çalışmaya imza atar. Her lob farklı işlevsel özelliklere sahiptir. İşte beden ve zihin hareketlerini kontrol eden, insanların yaşamını şekillendiren 5 ana lobun görevleri;

Frontal (ön) lob: Analitik düşünme, karar verme, planlama, sevinme, mutlu olma, bilinçli düşünme, his değişikliği, problem çözme, akıl yürütme ve konuşma becerisi gibi bilişsel görevler frontal lobun görevleri arasındadır.

Parietal (yan) lob: Beynin sağ ve sol bölümlerinde iki tane bulunur. Okuma – yazma ve aritmetik becerileri yönetir. Duyu organlarından elde edilen bilgileri yan loblar birleştirir. Gebelerde beşinci aydan sonra bebekte parietal loblar oluşur. Yan lobların herhangi bir sinir hücresinin zarar görmesi Alzheimer rahatsızlığına neden olabiliyor.    

Oksipital (arka) lob: Beynin en arkasında bulunan lob görsel uyarıları algılayan ve yorumlayan lobdur. Görmeye dair tüm görevler arka lobun görevidir. Göz retinası aracılığı ile bilgi alan lob anında yorumlar. Bu lobun herhangi bir şekilde zarar görmesi görme bozukluğuna yol açar.

Temporal (şakak) lob: Ses ve kokuya dair tüm dış etkenleri şakak lobu algılar. Beynin iki yanında kulak hizasında yer alır. Bu lob işitsel görevleri yerine getirir; sesleri tanımlar, hatırlar.

Serebellum (beyincik) lob: Vücut dengesini ve kasların sistemli çalışmasını sağlayan lobdur. Kol ve bacak kaslarının dengeli, uyumlu çalışması bu lob sayesinde olmaktadır.

 

 

" data-width="100%" data-num-posts="10">